Detail článku

trend:bit Citizen development aneb nadchází éra ne-programátorů

16. 01. 2023 | trend:bit <<<Na všechny články
Sdílej to!
S čím to souvisí?

Vývoj aplikací přestává být díky low-code a no-code platformám výsadou programátorů. Tzv. citizen developeři samozřejmě nenahradí profesionální programátory, ale mohou do jisté míry řešit nedostatek odborníků ve firmě, zjednodušit si práci a zároveň motivovat své kolegy v dalším vzdělávání a rozvoji.

Co je vlastně ten citizen development? Dnes mají i netechničtí zaměstnanci možnost vyvíjet vlastní software, přičemž si vystačí s minimálními nebo žádnými dovednostmi v oblasti kódování. Pro tyto ne-programátory se vžilo označení citizen developeři a aktuálně jsou dost žádaní! Ačkoli se o citizen developmentu začalo více mluvit s rozšířením různých no-code a low-code aplikací, někteří osvícení zaměstnanci zvyšují svou efektivitu již léta – například pomocí šablon a maker v Excelu. Dnes mají citizen developeři k dispozici ale o poznání více nástrojů. Rostoucí poptávka po softwaru a nedostatek kvalifikovaných vývojářů také nutí organizace, aby motivovaly své zaměstnance ve snahách stát se citizen developery. Okruh vývojářů společnosti se díky tomu může značně rozšířit a přinést znalosti a jedinečný pohled na proces vývoje softwaru.

 

Kdo je citizen developer?

Jak už jsme si řekli, citizen developer je zaměstnanec bez znalostí kódování nebo se základními znalostmi kódování. Tento zdatný jedinec vytváří softwarové aplikace a automatizace pro svůj tým nebo pro ostatní s využitím low-code/no-code platforem bez zapojení IT oddělení. Citizen developer je tedy konkrétní osoba, nikoli role – tyto zaměstnanci nejčastěji pracují v oblasti lidských zdrojů, provozu a administrativy, RD, financí a služeb zákazníkům a aby si usnadnili některé procesy, vytvářejí si aplikace a automatizace na míru v prostředích s vývojovými metodami schválenými a posvěcenými IT oddělením (v ideálním případě).

Každý citizen developer má obvykle rozsáhlé dovednosti a znalosti v oboru, ve kterém pracuje, jsou to tzv. řešitelé problémů a mají solidní technické dovednosti, ale nejsou důkladně obeznámeni s programováním (ačkoliv i při vývoji pomocí metod low/no-code se hodí alespoň základy). Pro vývoj si osvojili platformy, kde pomocí drag and drop modulů vytvářejí automatizované pracovní postupy, aplikace nebo reporty. Například Microsoft Power Platform a Zapier nabízejí svým uživatelům možnost vytvářet jak no-code, tak low-code implementace. Společnost UiPath mezitím uvedla na trh samostatný produkt Studio X pro uživatele na úrovni no-code a zkušenější vývojáři mohou pracovat s UiPath Studio.

 

Proč je citizen development důležitý právě teď?

Zákazníci i zaměstnanci dnes očekávají, že společnosti budou schopny agilně reagovat na měnící se potřeby provozního prostředí. Průběžný vývoj se stává stále aktuálnějším a v mnoha firmách je tým IT schopen uspokojit jen zlomek potřeb podnikového vývoje. Pro podporu digitální transformace je proto třeba najít nové metody vývoje.

V organizacích, kde má citizen development silné základy, může být vývoj menšího rozsahu přenesen na tyto ne-programátory, čímž získá IT oddělení prostor věnovat se jiným záležitostem. Citizen developeři jsou schopni provádět implementace, které mají významný dopad na efektivitu jednotlivých zaměstnanců, ale které nemusí mít z hlediska organizace dostatečně silný obchodní důvod pro využití zdrojů IT. Tento typ vývoje však může významně ovlivnit smysluplnost práce jednotlivých týmů nebo zaměstnanců.

 

Zaměstnanci chtějí být citizen developery

Jde o zajímavý přístup, ale jak vlastně identifikovat a „rekrutovat“ ty, kteří by se mohli stát citizen developery? Ukazuje se, že tyto ambice mají samotní zaměstnanci, kteří se chtějí rozvíjet a přizpůsobovat si vlastní pracovní úkoly a pracovní metody tak, aby jim vyhovovaly. Někdo může použít no-code nástroj k automatizaci ukládání příloh v e-mailové složce do požadované složky nebo k vytvoření mobilní aplikace, kterou lze použít k rezervaci sdílené kanceláře. Implementace od zkušenějších citizen developerů pak mohou být velmi komplexní a mohou hrát důležitou roli v obchodních procesech organizace. Příležitostí je mnoho, ale úspěch vyžaduje více než jen technické nástroje. Vyžaduje organizační odhodlání, plánování a odpovídající podpůrné struktury.

Špatně řízený citizen development může vést k situaci, kdy IT oddělení neví o implementacích používaných v podnikových procesech a v horším případě je nikdo ve firmě nedokáže udržovat. Může to být způsobeno tím, že organizace nebyla schopna zapojit developera a tento člověk z firmy odešel. Práce odvedená citizen developerem mohla zůstat prakticky neviditelná nebo nebyla identifikována její hodnota. Pokud je vývoj ve firmě dobře řízen a implementace nikdy nezávisí na kompetencích pouze jedné osoby, lze takovým situacím předejít. Dobré řízení vývoje začíná u vedení a strategického rozhodnutí zvýšit a podpořit tento trend ve společnosti. Klíčové je řízení orientované na lidi a důvěra v zaměstnance.

 

Jak motivovat lidi, aby se stali citizen developery?

Zaměstnanci musí dostat prostor pro rozvoj, ale musí být také správně motivováni k tomu, aby vedle své práce chtěli proniknout právě do citizen developmentu. A není to samozřejmě „zábava“ pro každého.

Pokud chcete své zaměstnance nasměrovat, vyberte nástroje pro vývoj společně s IT odborníky a zajistěte zájemcům bezpečné vývojové prostředí v kombinaci s potřebnými systémy. Postarejte se o to, aby měli odpovídající síť podpory, identifikujte ty nejslibnější odborníky, vyškolte je a vychovejte je jako vzory pro ostatní. Zajistěte školení a pomozte lidem začít – z dlouhodobého hlediska jde o strategický krok a přítomnost citizen developerů ve firmě se vám vyplatí.

<<<Na všechny články