Poznejte IT pozice

Nevyznáte se v labyrintu IT pojmů?

Provedeme Vás!

S námi se neztratíte v jazyce IT světa. IT recruitment používá mnoho vlastních slov. Pomůžeme vám jim porozumět a ujasnit si, Jakou práci či jakého kandidáta přesně hledáte.

Máte svou vlastní představu o vysněné práci či kandidátovi?
Splníme vám ji!

Jaký obor nebo pozice
Vás zajímá?

Vývoj a testing

Skupina rolí věnujících se vývoji software a řízení kvality software.

Lidé zastávající tyto pozice bývají technicky zdatní, a přímo pracují s programovým kódem nebo jej alespoň dovedou číst (testeři).

V kontrastu s technickými dovednostmi nemívají silné “soft skills”, tedy práce s nimi vyžaduje o něco více trpělivosti a diplomacie než s jinými rolemi.

Front-end Developer / front-end vývojář je vývojář, který preferuje práci na uživatelském rozhraní (front-endu). Zná hlavní platformy a knihovny pro uživatelské rozhraní a zná dostupné komponentové sady. Je schopen oponovat analytikovi nebo UX/UI designerovi návrh uživatelského rozhraní. Obvykle má určitý vizuální cit

Vývojář používající pro front end platformu iOS. Náplň práce je obdobná jako u jiného full stack vývojáře. Vyvíjí obvykle v jazyce Objective-C nebo Reactive Native.

Vývojář, který pracuje na uživatelském rozhraní, pracuje s dostupnými komponentovými sadami a používá známé UX patterny. Potřebuje vedení zkušenějšího Front-End Developera nebo Full- Stack Developera.

Vývojář používající jazyk C++. Ten je využíván pro výpočetní jádra s velkými nároky na výkon. Obtížnější syntaxi nemá rád každý, proto je znalost tohoto jazyka ceněná.

HTML CSS kodér je vývojář pracující s jazykem CSS. Název se obvykle používá ve webových aplikacích pro správu obsahu webu. HTML CSS kodér musí perfektně znát jazyk HTML i práci s nástroji prohlížeče a podpůrnými nástroji na posílání requestů v jazyce HTML. HTML CSS kodér zná metody na ladění výkonu stránky a na omezení velikosti stránky. HTML CSS kodér zná W3C standard.

HTML5 Developer viz. HTML CSS kodér.

Back end či front end vývojář používající jazyk Python. Ten se díky své jednoduchosti obvykle používá v menších aplikacích s napojením na obskurní rozhraní nebo ve startupech, ale i v některých větších řešeních.

Back-end Developer / Back-end vývojář je vývojář, který preferuje práci na serverové logice (back endu). Výsledky práce Back-end Developera / Back-end vývojáře nejsou vidět v uživatelském rozhraní, ale v technických rozhraních a metodách používaných jinými moduly nebo vývojáři. Testování výsledků jeho práce je obtížnější než testování front endu.

<p>Java programátor je back end či front end vývojář používající jazyk Java. Typicky se používá ve velkých podnikových řešeních se složitější byznys logikou. Zná hlavní knihovny jazyka Java a ví, které se lépe hodí na řešený problém. Zná hlavní návrhové vzory a umí je v praxi použít. Umí číst technickou dokumentaci. <p>

Full Stack Developer / Full-stack vývojář je vývojář, který chce a umí vyvíjet jak uživatelské prostředí (front end), tak serverovou logiku (back end). Mezi vývojáři se jedná o ceněnou dovednost pro svou flexibilitu.

SW Developer je obecná pozice ve vývoji software. Může znamenat celkem cokoliv, od vývoj her v Unity po low-level programování hardware.

Vývojář používající pro front end platformu Android. Náplň práce je obdobná jako u jiného full stack vývojáře. Vyvíjí obvykle v jazyce Java nebo React Native.

Vývojář lišící se obvykle délkou praxe. Více viz např. Java programátor.

Webový vývojář používající skriptovací jazyk PHP. Název je používán obvykle pro menší nebo testovací weby. Ve středních a větších firmách se vyskytuje spíše zřídka.

Back end či front end vývojář používající jazyk C#. Dtto jako Java, pouze má raději Microsoft.

Vývojář frontendu v jazyce Javascript. Má velkou trpělivost, protože v JS řešeních je těžké se vyznat. Má rád práci s prohlížečem a tooly pro ladění JS. Příznivci frameworku Angular jsou schopni hodiny argumentovat proti používání frameworku React a naopak; občas můžete nalézt podobnost s příznivci fotbalové Sparty a Slavie.

Vývojářská role. Takto použitý název je příliš obecný a může znamenat leccos od DevOps přes QA po solution design. Chtějte po zadavateli pozice znát alespoň jazyk, hlavní zodpovědnosti a velikost vývojového týmu.

Seniorní role pro vývoj IT systémů. Stanovuje pravidla vývoje rozsáhlých informačních systémů a pravidla integrace jejich modulů. Zná hlavní architektonická pravidla, pravidla integrace systémů a také zná omezení a druhy jednotlivých propojovaných systémů. Dobře se orientuje v návrhových vzorech. Jeho práce se podobá práci Enterprise Architecta.

Stará se o sběr, uchovávání, klíčování a reporting nad velkými datovými sadami. Má perfektní znalosti práce se standardními datovými sadami, plus ovládá platformu pro práci s velkými daty. U této pozice se potkáte s technologiemi jako Scala, Hadoop, Spark, Kafka, Hive, atd.

Role zodpovědná za kontrolu kvality softwaru. Podle zadávací dokumentace ověřuje, zda dodávka odpovídá specifikované funkčnosti. Navrhuje, udržuje, provádí a vyhodnocuje manuální testy. Manuální testování je o manuálním “klikání”.

Role zodpovědná za kontrolu kvality software. Podle zadávací dokumentace verifikuje, zda dodávka odpovídá specifikované funkčnosti. Navrhuje, píše, udržuje, spouští a vyhodnocuje automatizované regresní testy funkčnosti. Dovede rozlišit, v jakých scénářích je vhodná automatizace a v jakých manuální test. Také používá manuální testing. U automatizovaného testování je nutná znalost programovacího jazyka, ve kterém se testy píší.

Front-end Developer / front-end vývojář je vývojář, který preferuje práci na uživatelském rozhraní (front-endu). Zná hlavní platformy a knihovny pro uživatelské rozhraní a zná dostupné komponentové sady. Je schopen oponovat analytikovi nebo UX/UI designerovi návrh uživatelského rozhraní. Obvykle má určitý vizuální cit

Vývojář používající pro front end platformu iOS. Náplň práce je obdobná jako u jiného full stack vývojáře. Vyvíjí obvykle v jazyce Objective-C nebo Reactive Native.

Vývojář, který pracuje na uživatelském rozhraní, pracuje s dostupnými komponentovými sadami a používá známé UX patterny. Potřebuje vedení zkušenějšího Front-End Developera nebo Full- Stack Developera.

Vývojář používající jazyk C++. Ten je využíván pro výpočetní jádra s velkými nároky na výkon. Obtížnější syntaxi nemá rád každý, proto je znalost tohoto jazyka ceněná.

HTML CSS kodér je vývojář pracující s jazykem CSS. Název se obvykle používá ve webových aplikacích pro správu obsahu webu. HTML CSS kodér musí perfektně znát jazyk HTML i práci s nástroji prohlížeče a podpůrnými nástroji na posílání requestů v jazyce HTML. HTML CSS kodér zná metody na ladění výkonu stránky a na omezení velikosti stránky. HTML CSS kodér zná W3C standard.

HTML5 Developer viz. HTML CSS kodér.

Back end či front end vývojář používající jazyk Python. Ten se díky své jednoduchosti obvykle používá v menších aplikacích s napojením na obskurní rozhraní nebo ve startupech, ale i v některých větších řešeních.

Back-end Developer / Back-end vývojář je vývojář, který preferuje práci na serverové logice (back endu). Výsledky práce Back-end Developera / Back-end vývojáře nejsou vidět v uživatelském rozhraní, ale v technických rozhraních a metodách používaných jinými moduly nebo vývojáři. Testování výsledků jeho práce je obtížnější než testování front endu.

<p>Java programátor je back end či front end vývojář používající jazyk Java. Typicky se používá ve velkých podnikových řešeních se složitější byznys logikou. Zná hlavní knihovny jazyka Java a ví, které se lépe hodí na řešený problém. Zná hlavní návrhové vzory a umí je v praxi použít. Umí číst technickou dokumentaci. <p>

Full Stack Developer / Full-stack vývojář je vývojář, který chce a umí vyvíjet jak uživatelské prostředí (front end), tak serverovou logiku (back end). Mezi vývojáři se jedná o ceněnou dovednost pro svou flexibilitu.

SW Developer je obecná pozice ve vývoji software. Může znamenat celkem cokoliv, od vývoj her v Unity po low-level programování hardware.

Vývojář používající pro front end platformu Android. Náplň práce je obdobná jako u jiného full stack vývojáře. Vyvíjí obvykle v jazyce Java nebo React Native.

Vývojář lišící se obvykle délkou praxe. Více viz např. Java programátor.

Webový vývojář používající skriptovací jazyk PHP. Název je používán obvykle pro menší nebo testovací weby. Ve středních a větších firmách se vyskytuje spíše zřídka.

Back end či front end vývojář používající jazyk C#. Dtto jako Java, pouze má raději Microsoft.

Vývojář frontendu v jazyce Javascript. Má velkou trpělivost, protože v JS řešeních je těžké se vyznat. Má rád práci s prohlížečem a tooly pro ladění JS. Příznivci frameworku Angular jsou schopni hodiny argumentovat proti používání frameworku React a naopak; občas můžete nalézt podobnost s příznivci fotbalové Sparty a Slavie.

Vývojářská role. Takto použitý název je příliš obecný a může znamenat leccos od DevOps přes QA po solution design. Chtějte po zadavateli pozice znát alespoň jazyk, hlavní zodpovědnosti a velikost vývojového týmu.

Seniorní role pro vývoj IT systémů. Stanovuje pravidla vývoje rozsáhlých informačních systémů a pravidla integrace jejich modulů. Zná hlavní architektonická pravidla, pravidla integrace systémů a také zná omezení a druhy jednotlivých propojovaných systémů. Dobře se orientuje v návrhových vzorech. Jeho práce se podobá práci Enterprise Architecta.

Stará se o sběr, uchovávání, klíčování a reporting nad velkými datovými sadami. Má perfektní znalosti práce se standardními datovými sadami, plus ovládá platformu pro práci s velkými daty. U této pozice se potkáte s technologiemi jako Scala, Hadoop, Spark, Kafka, Hive, atd.

Role zodpovědná za kontrolu kvality softwaru. Podle zadávací dokumentace ověřuje, zda dodávka odpovídá specifikované funkčnosti. Navrhuje, udržuje, provádí a vyhodnocuje manuální testy. Manuální testování je o manuálním “klikání”.

Role zodpovědná za kontrolu kvality software. Podle zadávací dokumentace verifikuje, zda dodávka odpovídá specifikované funkčnosti. Navrhuje, píše, udržuje, spouští a vyhodnocuje automatizované regresní testy funkčnosti. Dovede rozlišit, v jakých scénářích je vhodná automatizace a v jakých manuální test. Také používá manuální testing. U automatizovaného testování je nutná znalost programovacího jazyka, ve kterém se testy píší.

Infrastruktura

Role z této skupiny mívají širší rozhled než vývojové týmy nebo provozní týmy. Neznají sice detaily jednotlivých řešení, ale dovedou posoudit jejich pozici v podnikových procesech. Obecně se tyto role pohybují ve vyšší míře abstrakce a blíže byznysu než jiné IT role.

Jedná se o přesahovou roli, která nepatří jen do IT infrastruktury nebo jen do vývoje, ale je nad nimi. EA řeší business pohled na IT a procesy v dané firmě, pohybuje se na úrovni metodiky TOGAF a má high-level pohled. Záměrem podnikové architektury je určit, jak může organizace nejúčinněji dosáhnout svých současných a budoucích cílů.

Hlavní role IT Solution Architecta spočívá v přeměně požadavků na design, který se stane modelem pro efektivní řešení. IT Solution Architect má na starost definici architektury systému dodávaného v kontextu konkrétního řešení a jako takový může zahrnovat popis celého systému nebo pouze jeho konkrétních částí.

Člen týmu, který zastupuje obchodní nebo uživatelskou komunitu z hlediska produktu. Také odpovídá za spolupráci se skupinou uživatelů při určování, jaké funkce by produkt měl mít. Má na starost definici vize projektu a její transparentní komunikaci směrem k vývojovému týmu, zákazníkům a firmě. Product Owner definuje priority, rozhoduje, na které funkcionalitě se bude pracovat dříve, na které později a na které vůbec ne. Tato role je definována pouze v metodice Scrum.

Role stojící mezi koncovými uživateli a vývojovým týmem. Musí rozumět jak byznysu firmy, tak vývojovému procesu a omezením vyplývajícím z návrhu řešení. Prakticky překládá požadavky od uživatelů směrem k vývojovému týmu a nastavuje očekávání uživatelů. Disponuje velmi dobrými komunikačními dovednostmi a dokumentuje zapsanou dohodu. Má blíže k firemním procesům než IT analytik; očekává se od něj znalost procesního modelování.

Pracuje s daty a tvoří z nich reporty podle požadavků byznysu. U Data analytika se předpokládá znalost práce s daty, data onboardingem, vyhodnocováním dat, znalost dotazovacího jazyka SQL a znalost platforem pro prezentaci dat (data analytics).

Role stojící mezi koncovými uživateli a vývojovým týmem. Detailně zná IT řešení a na základě uživatelského požadavku navrhne detailní IT řešení. Očekává se od něj znalost databází a porozumění aplikačnímu kódu na úrovni čtení.

Zajišťuje běh daného systému na denní bázi. Sleduje logy a hlášení uživatelů, komunikuje případné výpadky, provádí denní údržbu, má na starost péči o aktualizace systému a podporu koncových uživatelů. Vyžaduje znalost daného systému a jeho funkcionalit.

Database Administrator

Spravuje databázovou vrstvu aplikace, obvykle na provozních prostředích. Spravuje také databázové servery, zajišťuje zálohování a údržbu dat a databází. Database Administrator také provádí aktualizace databází a pomáhá s nasazováním nových verzí.

Má na starost vývoj databázové vrstvy aplikace od procesu návrhu, implementace a údržby databázového systému.

Jedná se o přesahovou roli, která nepatří jen do IT infrastruktury nebo jen do vývoje, ale je nad nimi. EA řeší business pohled na IT a procesy v dané firmě, pohybuje se na úrovni metodiky TOGAF a má high-level pohled. Záměrem podnikové architektury je určit, jak může organizace nejúčinněji dosáhnout svých současných a budoucích cílů.

Hlavní role IT Solution Architecta spočívá v přeměně požadavků na design, který se stane modelem pro efektivní řešení. IT Solution Architect má na starost definici architektury systému dodávaného v kontextu konkrétního řešení a jako takový může zahrnovat popis celého systému nebo pouze jeho konkrétních částí.

Člen týmu, který zastupuje obchodní nebo uživatelskou komunitu z hlediska produktu. Také odpovídá za spolupráci se skupinou uživatelů při určování, jaké funkce by produkt měl mít. Má na starost definici vize projektu a její transparentní komunikaci směrem k vývojovému týmu, zákazníkům a firmě. Product Owner definuje priority, rozhoduje, na které funkcionalitě se bude pracovat dříve, na které později a na které vůbec ne. Tato role je definována pouze v metodice Scrum.

Role stojící mezi koncovými uživateli a vývojovým týmem. Musí rozumět jak byznysu firmy, tak vývojovému procesu a omezením vyplývajícím z návrhu řešení. Prakticky překládá požadavky od uživatelů směrem k vývojovému týmu a nastavuje očekávání uživatelů. Disponuje velmi dobrými komunikačními dovednostmi a dokumentuje zapsanou dohodu. Má blíže k firemním procesům než IT analytik; očekává se od něj znalost procesního modelování.

Pracuje s daty a tvoří z nich reporty podle požadavků byznysu. U Data analytika se předpokládá znalost práce s daty, data onboardingem, vyhodnocováním dat, znalost dotazovacího jazyka SQL a znalost platforem pro prezentaci dat (data analytics).

Role stojící mezi koncovými uživateli a vývojovým týmem. Detailně zná IT řešení a na základě uživatelského požadavku navrhne detailní IT řešení. Očekává se od něj znalost databází a porozumění aplikačnímu kódu na úrovni čtení.

Zajišťuje běh daného systému na denní bázi. Sleduje logy a hlášení uživatelů, komunikuje případné výpadky, provádí denní údržbu, má na starost péči o aktualizace systému a podporu koncových uživatelů. Vyžaduje znalost daného systému a jeho funkcionalit.

Database Administrator

Spravuje databázovou vrstvu aplikace, obvykle na provozních prostředích. Spravuje také databázové servery, zajišťuje zálohování a údržbu dat a databází. Database Administrator také provádí aktualizace databází a pomáhá s nasazováním nových verzí.

Má na starost vývoj databázové vrstvy aplikace od procesu návrhu, implementace a údržby databázového systému.

Security testing
Secure software development
Security engineering
Risk
Management
Governance
Security operation center

Design

Role starající se o dojem uživatele z používání softwaru. Mají na starost smyslovou podobu navrhovaných aplikací a konzistenci uživatelského rozhraní. NAvrhují používané komponenty a návrhové vzory týkající se uživatelského rozhraní. Pokud se zde šetřilo, poznáte to jako uživatel na první pohled.

Navrhuje uživatelské rozhraní aplikace. Kreslí prototypy obrazovek a definuje chování komponent, validuje prototypy s uživateli, provádí testy použitelnosti. Může navrhovat i nevizuální rozhraní.

Stará se o celkový dojem uživatele z aplikace nebo skupiny aplikací. Určuje, jaký typ rozhraní použít. Vytváří prototypy, definuje chování komponent, validuje prototypy s uživateli, provádí testy použitelnosti, tvoří grafický manuál. Zajišťuje konzistenci uživatelského rozhraní napříč moduly.

Zodpovídá za uvedení hry do stavu připraveného k prodeji na trhu. Zpracovává vstupy jak od technického, tak od kreativního týmu. Obvykle sedí na více židlích a musí rozumět tak trochu všemu.

Navrhuje uživatelské rozhraní aplikace. Kreslí prototypy obrazovek a definuje chování komponent, validuje prototypy s uživateli, provádí testy použitelnosti. Může navrhovat i nevizuální rozhraní.

Stará se o celkový dojem uživatele z aplikace nebo skupiny aplikací. Určuje, jaký typ rozhraní použít. Vytváří prototypy, definuje chování komponent, validuje prototypy s uživateli, provádí testy použitelnosti, tvoří grafický manuál. Zajišťuje konzistenci uživatelského rozhraní napříč moduly.

Zodpovídá za uvedení hry do stavu připraveného k prodeji na trhu. Zpracovává vstupy jak od technického, tak od kreativního týmu. Obvykle sedí na více židlích a musí rozumět tak trochu všemu.

Proces

Tyto role se starají o proces vývoje software. Zajišťují, aby vývojový proces fungoval bez překážek, a pokud se vyskytnou, starají se o jejich odstranění. I kdyby to měla být třeba donáška chybějící kávy. A v neposlední řadě tyto role komunikují s vedením firmy.

Projektový manažer zodpovídá za rozpočet, termíny a dodávku IT projektu. Používá tradiční plánovací techniky. Slouží jako kontaktní osoba v případě nejasností vzniklých např. mezi odděleními. Typicky se vyskytuje v korporátním světě s méně flexibilními metodikami vývoje. Tato role je ve firmách používajících agilní metodiku nahrazena rolí Product Owner.

Scrum Master řídí vývojový proces v případě použití metodiky Scrum. Zodpovídá za dodržování scrumových pravidel a evangelizuje Scrum směrem k vedení firmy. Scrum Master odstraňuje překážky v používání Scrumu.

Agile Leader je dočasná role v transformaci firmy na agilní metodiku vývoje. Odstraňuje překážky zavedení agilní metodiky vývoje. Role Agile Leadera si vyžaduje velmi dobré znalosti a zkušenosti s agilními metodikami.

Řídí program vývoje IT řešení. Reportují mu projektoví manažeři. Pozice Program Manager se typicky vyskytuje v korporátním světě s méně flexibilními metodikami vývoje.

Projektový manažer zodpovídá za rozpočet, termíny a dodávku IT projektu. Používá tradiční plánovací techniky. Slouží jako kontaktní osoba v případě nejasností vzniklých např. mezi odděleními. Typicky se vyskytuje v korporátním světě s méně flexibilními metodikami vývoje. Tato role je ve firmách používajících agilní metodiku nahrazena rolí Product Owner.

Scrum Master řídí vývojový proces v případě použití metodiky Scrum. Zodpovídá za dodržování scrumových pravidel a evangelizuje Scrum směrem k vedení firmy. Scrum Master odstraňuje překážky v používání Scrumu.

Agile Leader je dočasná role v transformaci firmy na agilní metodiku vývoje. Odstraňuje překážky zavedení agilní metodiky vývoje. Role Agile Leadera si vyžaduje velmi dobré znalosti a zkušenosti s agilními metodikami.

Řídí program vývoje IT řešení. Reportují mu projektoví manažeři. Pozice Program Manager se typicky vyskytuje v korporátním světě s méně flexibilními metodikami vývoje.

Ostatní

Přizpůsobuje firemní softwarová řešení specifickým potřebám zákazníka. Jedná přímo na místě u zákazníka, tedy jeho role je obvykle spojená s cestováním. IT Sales Consultant přizpůsobuje výchozí verzi podnikových informačních systémů tak, aby vyhovovala specifickým potřebám daného zákazníka. Vyjednává detaily potřebných úprav a provádí jejich implementaci. Role IT Sales Consultant se vyskytuje např. v ERP řešeních (v systémech pro plánování podnikových zdrojů). Nejedná se o obchodní roli, ale zjišťuje a implementuje přesné detaily změn.

Vyjednává se zákazníky smlouvy o dodávce IT řešení. Jedná se jak o krabicová řešení (hotové informační systémy), tak o vývoj na zakázku. Má za úkol zajistit dostatek zakázek pro vývojové oddělení. Jeho role není nutně spojena s vedením lidí. Slovo manage se v tomto případě neváže k people, ale k sales. Pečuje o vztahy se zákazníky.

Byznysová role zodpovědná za údržbu a rozvoj produktu poskytovaného organizací. Obvykle se soustředí na produktovou strategii a IT vývoj je jednou z mnoha oblastí podporujících obsluhu produktu. Širší role než Product Owner nebo Program Manager.

IT Team Leader je role se zodpovědností za vývojový tým, typicky o několika málo členech. Zajišťuje, že členové týmu mají dostatek práce a zodpovídá za kvalitu jimi dodané práce. IT Team Leader prakticky řeší koordinaci vývojových prací jak uvnitř týmu, tak s jinými týmy. Typicky se nevěnuje vývoji, ale více řeší organizační věci.

Je role na pomezí vývoje a provozu. Nasazuje nové verze na prostředí a udržuje jak testovací, tak produkční prostředí. Pozice Devops Engineer používá skriptovací jazyky a je vhodná nadstandardní znalost operačních systémů, obvykle Linuxu.

Je obecný název pro oblast vývoje SW produktů. Typicky zde pracují vývojáři (Developers) nebo DevOps specialista.

Je role ve vývoji multi tenant cloud produktů. Zajišťuje spolehlivost provozu cloudových produktů a to jak při návrhu aplikace, tak za provozu. Site reliability engineer musí velmi dobře znát vlastnosti a omezení použité cloudové platformy.

Role odpovědná za kvalitu dodávky. Zná metody testování informačních systémů a zná databázové dotazovací jazyky. V ideálním případě QA engineer zná jazyky a nástroje pro vývoj automatizovaných testů. QA engineer ví, jak dokumentovat testy a jak reportovat výsledky testů.

Přizpůsobuje firemní softwarová řešení specifickým potřebám zákazníka. Jedná přímo na místě u zákazníka, tedy jeho role je obvykle spojená s cestováním. IT Sales Consultant přizpůsobuje výchozí verzi podnikových informačních systémů tak, aby vyhovovala specifickým potřebám daného zákazníka. Vyjednává detaily potřebných úprav a provádí jejich implementaci. Role IT Sales Consultant se vyskytuje např. v ERP řešeních (v systémech pro plánování podnikových zdrojů). Nejedná se o obchodní roli, ale zjišťuje a implementuje přesné detaily změn.

Vyjednává se zákazníky smlouvy o dodávce IT řešení. Jedná se jak o krabicová řešení (hotové informační systémy), tak o vývoj na zakázku. Má za úkol zajistit dostatek zakázek pro vývojové oddělení. Jeho role není nutně spojena s vedením lidí. Slovo manage se v tomto případě neváže k people, ale k sales. Pečuje o vztahy se zákazníky.

Byznysová role zodpovědná za údržbu a rozvoj produktu poskytovaného organizací. Obvykle se soustředí na produktovou strategii a IT vývoj je jednou z mnoha oblastí podporujících obsluhu produktu. Širší role než Product Owner nebo Program Manager.

IT Team Leader je role se zodpovědností za vývojový tým, typicky o několika málo členech. Zajišťuje, že členové týmu mají dostatek práce a zodpovídá za kvalitu jimi dodané práce. IT Team Leader prakticky řeší koordinaci vývojových prací jak uvnitř týmu, tak s jinými týmy. Typicky se nevěnuje vývoji, ale více řeší organizační věci.

Je role na pomezí vývoje a provozu. Nasazuje nové verze na prostředí a udržuje jak testovací, tak produkční prostředí. Pozice Devops Engineer používá skriptovací jazyky a je vhodná nadstandardní znalost operačních systémů, obvykle Linuxu.

Je obecný název pro oblast vývoje SW produktů. Typicky zde pracují vývojáři (Developers) nebo DevOps specialista.

Je role ve vývoji multi tenant cloud produktů. Zajišťuje spolehlivost provozu cloudových produktů a to jak při návrhu aplikace, tak za provozu. Site reliability engineer musí velmi dobře znát vlastnosti a omezení použité cloudové platformy.

Role odpovědná za kvalitu dodávky. Zná metody testování informačních systémů a zná databázové dotazovací jazyky. V ideálním případě QA engineer zná jazyky a nástroje pro vývoj automatizovaných testů. QA engineer ví, jak dokumentovat testy a jak reportovat výsledky testů.