Detail článku

how to:bit Digitální vyhoření: Temná stránka práce na dálku

19. 10. 2022 | how to:bit <<<Na všechny články
Sdílej to!
S čím to souvisí?

Jedním z důsledků rozšíření digitálních nástrojů je například takzvaná „technoinvaze“, tedy jev, kdy používání technologií k plnění pracovních úkolů na dálku způsobuje, že zaměstnanci vnímají hranice mezi svým pracovním a soukromým životem jako prostupné, což vede k nárůstu konfliktů mezi prací a rodinou. Rozšířené využívání práce na dálku a s tím související technoinvaze vedly k výraznému nárůstu případů vyhoření u pracovníků. V pozadí tohoto jevu je neschopnost nebo nemožnost identifikovat a udržet jasné rozlišení mezi pracovním a soukromým životem. Co se s tím dá dělat? 

Digital burnout 

Termín burnout lze přeložit jako vyhoření či vyčerpání a označuje stav duševního, emocionálního a fyzického vyčerpání způsobeného chronickým a nadměrným stresem. 

Digitální vyhoření je pak specifický typ vyčerpání vyvolaný dlouhodobým používáním digitálních zařízení.  

Mezi nejčastější příznaky digitálního vyhoření patří snížená fyzická energie, přičemž pocity únavy mohou být v kombinaci s dalšími jedním z klíčových příznaků. 

Snížená energie může souviset s menším počtem hodin spánku nebo s jeho nižší kvalitou. To však není vše: bolesti hlavy související se stresem a celkově oslabený imunitní systém jsou některými fyziologickými příznaky vyhoření. 

Digitální vyhoření je také často spojeno s neschopností soustředit se. V tomto případě technologie rozhodně nepomáhají. Neustálé bombardování notifikacemi a e-mailovými zprávami výrazně snižuje naši pozornost k danému úkolu. 

Dalším typickým příznakem vyhoření je pokles zájmu a motivace k práci s postupným poklesem profesního výkonu.  

Obecně má proces poklesu motivace tyto čtyři fáze: 

  • Idealistické nadšení – Osoba investuje do své práce mnoho energie a je silně motivována ideálem být efektivní a produktivní. 
  • Stagnace – Pracovník si začíná všímat, že práce plně neuspokojuje jeho potřeby, ale nadále pracuje na stejné úrovni. 
  • Frustrace – Člověk nabude dojmu, že je bezcenný a nedoceněný, a začne se chovat vyhýbavě, například prokrastinovat, brát si delší přestávky nebo nemocenskou atd. 
  • Odtržení – Pracovník se dostává do stavu apatického odstupu: je zklamaný a netolerantní. V této fázi zpravidla začne uvažovat o odchodu z práce nebo o jejím vykonávání s naprostou povrchností a nezájmem. 

 

Pokud vyhoření člověk neřeší, může vyvolat vážnější problémy, jako je úzkost nebo deprese, zejména u osob, které již mohou mít k těmto stavům sklony. 

 

Jak se vyhnout digitálnímu vyhoření 

Mnoho faktorů, které způsobují digitální vyhoření zaměstnanců, lze vyřešit malými změnami ve způsobu, jakým organizace a vedoucí pracovníci každodenně komunikují se zaměstnanci a jak jim projevují uznání a ocenění za odvedenou práci. Zde je několik osvědčených postupů, které mohou zmírnit rizika digitálního vyhoření. 

 

Hranice mezi pracovním a soukromým životem 

Technologie umožnily, že pracovníci jsou prakticky neustále k zastižení. To však neznamená, že musí být také neustále připojeni. Pokud se vaši zaměstnanci věnují práci mimo svou pracovní dobu, podporujete toxickou pracovní kulturu. Pracovní prostředí „always on“ ohrožuje motivaci vašich zaměstnanců a zvyšuje riziko vyhoření. 

Podporujte své zaměstnance v hledání správné rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, například jim dejte najevo, že je v pořádku, aby po skončení pracovní doby vypínali notifikace, a že na e-maily přijaté mimo pracovní dobu není třeba reagovat do začátku následujícího dne. Tím zajistíte, že zaměstnanci budou mít pocit, že si vážíte jejich pohody a zdraví, a zároveň zajistíte, aby si pracovníci dostatečně odpočinuli a mohli řádně vykonávat svou práci. Koneckonců, odpočatí pracovníci jsou také spokojenější a produktivnější, protože mají lepší kvalitu života než zaměstnanci, kteří jsou ochotni riskovat svou pohodu, aby dosáhli vytyčených cílů rychleji. 

 

Přestávky jsou nutnost 

Používání technologií v práci nutí zaměstnance trávit mnoho hodin v monitorové záři. Dlouhodobá práce u počítače však není zrovna zdravá. Proto je důležité zavést konkrétní opatření, jako jsou časté přestávky, dodržování určitého držení těla a minimální vzdálenosti od obrazovky. Všichni víme, že bychom měli, ale kolik z nás skutečně v pravidelných intervalech odchází od obrazovky? 

Udělat si alespoň jednu přestávku každou hodinu a půl udrží zaměstnance soustředěné a produktivnější. 

 

Počítače a telefony lze i odložit 

Jsme tak zvyklí žít v neustálém připojení, že naše pozornost je automaticky upoutána na naše zařízení v kteroukoli denní dobu a neustále kontrolujeme oznámení na našich chytrých telefonech. Děje se tak i při sledování filmu, při procházce se psem, při nákupu nebo na dovolené... ale i během porad a schůzek! 

Z těchto důvodů používání zařízení, jako jsou počítače a telefony, snižuje efektivitu schůzek a snižuje míru spolupráce. Vzpomeňte si, kolikrát jste viděli, jak se během schůzky vaši spolupracovníci nechali vyrušit notifikací, odpovídali na e-maily nebo prostě opakovaně kontrolovali své telefony. Možná se pro tuto praktiku vžil termín multitasking, ale ve skutečnosti jde o jev, který může vážně narušit pohodu vašich zaměstnanců. Aby byla schůzka přínosná a efektivní, požádejte zaměstnance, ať se věnují probíranému tématu, a ne svému telefonu nebo e-mailu. 

 

Digitální nástroje umí i pomáhat 

Digitální nástroje a technologie, respektive jejich nadužívání může způsobit digitální vyhoření. Ale pokud se používají uvážlivě, správně a rozumně, tak mohou být pro práci velkým přínosem. Například digitální nástroj pro správu projektů a úkolů, který pomůže zaměstnancům rozdělit si dny do bloků věnovaných jednomu úkolu. Tím máte přehled nad časem, který lidé věnují konkrétnímu úkolu, a můžete snížit jejich pracovní přetížení. Režim soustředění, který má řada nástrojů i zařízení je také šikovná vychytávka, která může pomoci lidem lépe se soustředit na práci a nenechat se rozptylovat. 

A používání „starého dobrého“ kalendáře, abyste stanovili limity pracovního dne, také není úplně od věci. Pokud je zaměstnanec na dovolené nebo mu skončila pracovní doba, nemůže a neměl by být zván na schůzky, i když se konají online a může se přece připojit odkudkoliv. Respektujte čas na odpočinek a volno svých zaměstnanců a pomozte jim správně využívat digitální technologie, aby je nezahltily. 

Autor: Marta Plecitá 

Image Credit: Pixabay

<<<Na všechny články