Detail článku

trend:bit Špatné návyky, kterých by se měli programátoři zbavit

01. 01. 2022 | trend:bit <<<Na všechny články
Sdílej to!
S čím to souvisí?

Existují návyky, které si řada programátorů osvojila zcela automaticky, aniž by si uvědomili, že je vlastně brzdí a omezují v práci. Na některé z těchto zabijáků efektivity se nyní podíváme. Pokud jsou vám některé povědomé, měli byste se zamyslet a pokusit se hledat jinou cestu.

 Nechcete, aby vám někdo pomáhal 

Každému z nás se už někdy stalo, že se „zasekl“. Také programátor se může dostat při své práci do úzkých. Někteří z nich si ale myslí, že si se vším poradí, a zacyklí se v nekonečné smyčce pokusů a omylů. Nikdo není dokonalý, každý může narazit na problém – a říct si o pomoc a radu není žádná ostuda. 

 V procesu vývoje se věci komplikují a velice často se stane, že se programátor dostane do slepé uličky. Požádat někoho o pomoc nejenže pomůže vyřešit samotný problém, ale také ušetří čas! Navíc programátorská komunita je velice rozsáhlá a vždycky se najde někdo ochotný, kdo pomůže najít řešení. Stačí si jen říct. Skvělé místo, kde se dá požádat o radu, je například StackOverflow. 

Vzdáváte to moc brzy 

Pokud se vzdáváte příliš brzy, je pravděpodobnější, že selžete, a to platí nejen pro programátory. Hledejte aktivně řešení, k překážkám přistupujte konstruktivně. Dobrý programátor se pokusí vyřešit nastalý problém, a to často opakovaně. 

Práce v týmu vám nic neříká 

Být solitér je skvělé, ale umět pracovat v týmu je dnes pro programování zcela zásadní skill. Vývojář se musí zkoordinovat se svým týmem. Vzájemná komunikace a spolupráce snižují výskyt chyb v programu a zvyšují efektivitu. Navíc se programátoři v týmu mezi sebou mohou inspirovat, motivovat a učit se od sebe navzájem. 

Příliš komentujete kód 

Komentovat kód je užitečná praxe. Ale i zde platí, že všeho moc škodí. Příliš komentářů může být na škodu. Zkrátka stačí popsat, který problém určitá část kódu řeší, a nezabývat se v komentech nepodstatnými věcmi a zbytečnými detaily. 

Kódujete bez plánu 

Programátor se během své práce musí pravidelně vypořádávat s řadou překážek. Někdy jde o jednoduché záležitosti a někdy spíš o komplikovanou mozaiku. Proto se musí před tím, než se začne psát samotný kód, sestavit plán, jak se budou takové problémy řešit. Lépe jim tak porozumíte a ušetříte čas pro testování. 

Boss in da house 

Pokud vedete tým vývojářů, musíte se chovat jako pravý lídr. Pokud budete na všechny okolo řvát a chovat se jako „velký boss“, může dojít k tomu, že se vás začnou juniorští vývojáři bát a ve strachu nebudou své problémy řešit. Buďte vstřícní, motivujte svůj tým a aktivně rozvíjejte juniory. 

No alt text provided for this image

 

Zabíjíte celý den na meetingu 

Programátoři jsou známí jako velcí odpůrci dlouhých meetingů. Obecně – pokud meeting trvá celý den, je něco rozhodně špatně. Celodenní meetingy nejsou pro programátory. Pokud je vaše přítomnost na schůzce nutná, trvejte jen na jasně ohraničeném časovém úseku, ve kterém se bude řešit agenda, která s vámi přímo souvisí. 

Neumíte přiznat chybu 

Všichni chybujeme. Hodně lidí má však tendenci svalovat vinu na druhé. Takovému přístupu by se měli programátoři vyhnout obloukem. Pokud uděláte chybu, akceptujte to a hledejte řešení – a za řešení se nepovažuje hodit to na někoho jiného. Týmlídr by si také měl uvědomit, že odpovídá za členy týmu a jejich práci.  

Máte špatný odhad 

Na začátku každého projektu, ať už malého, nebo rozsáhlého, musíte odhadnout, kolik času a zdrojů bude na dokončení potřeba. Pokud nemáte dobrý odhad, bude celý proces vývoje mnohem náročnější. 

Copy – paste 

A jsme asi u té největší chyby, které se programátoři dopouštějí. Souvisí s řešením problémů. Řada lidí postupuje tak, že na fóru položí otázku, a jakmile se objeví nějaké řešení, zkopírují jej bezmyšlenkovitě do svého programu. Onen problém to možná vyřeší, ale programátor si z toho vlastně nic neodnese, nepoučí se. Až se se stejnou situací zase setká, nezbude mu nic jiného než se zase uchýlit k metodě copy – paste.  

 

Pro Andrew Paulsen: M.Benešovská

Photo credit: Canva

Nechcete, aby vám někdo pomáhal 

Každému z nás se už někdy stalo, že se „zasekl“. Také programátor se může dostat při své práci do úzkých. Někteří z nich si ale myslí, že si se vším poradí, a zacyklí se v nekonečné smyčce pokusů a omylů. Nikdo není dokonalý, každý může narazit na problém – a říct si o pomoc a radu není žádná ostuda. 

 V procesu vývoje se věci komplikují a velice často se stane, že se programátor dostane do slepé uličky. Požádat někoho o pomoc nejenže pomůže vyřešit samotný problém, ale také ušetří čas! Navíc programátorská komunita je velice rozsáhlá a vždycky se najde někdo ochotný, kdo pomůže najít řešení. Stačí si jen říct. Skvělé místo, kde se dá požádat o radu, je například StackOverflow. 

Vzdáváte to moc brzy 

Pokud se vzdáváte příliš brzy, je pravděpodobnější, že selžete, a to platí nejen pro programátory. Hledejte aktivně řešení, k překážkám přistupujte konstruktivně. Dobrý programátor se pokusí vyřešit nastalý problém, a to často opakovaně. 

Práce v týmu vám nic neříká 

Být solitér je skvělé, ale umět pracovat v týmu je dnes pro programování zcela zásadní skill. Vývojář se musí zkoordinovat se svým týmem. Vzájemná komunikace a spolupráce snižují výskyt chyb v programu a zvyšují efektivitu. Navíc se programátoři v týmu mezi sebou mohou inspirovat, motivovat a učit se od sebe navzájem. 

Příliš komentujete kód 

Komentovat kód je užitečná praxe. Ale i zde platí, že všeho moc škodí. Příliš komentářů může být na škodu. Zkrátka stačí popsat, který problém určitá část kódu řeší, a nezabývat se v komentech nepodstatnými věcmi a zbytečnými detaily. 

Kódujete bez plánu 

Programátor se během své práce musí pravidelně vypořádávat s řadou překážek. Někdy jde o jednoduché záležitosti a někdy spíš o komplikovanou mozaiku. Proto se musí před tím, než se začne psát samotný kód, sestavit plán, jak se budou takové problémy řešit. Lépe jim tak porozumíte a ušetříte čas pro testování. 

Boss in da house 

Pokud vedete tým vývojářů, musíte se chovat jako pravý lídr. Pokud budete na všechny okolo řvát a chovat se jako „velký boss“, může dojít k tomu, že se vás začnou juniorští vývojáři bát a ve strachu nebudou své problémy řešit. Buďte vstřícní, motivujte svůj tým a aktivně rozvíjejte juniory. 

No alt text provided for this image

 

Zabíjíte celý den na meetingu 

Programátoři jsou známí jako velcí odpůrci dlouhých meetingů. Obecně – pokud meeting trvá celý den, je něco rozhodně špatně. Celodenní meetingy nejsou pro programátory. Pokud je vaše přítomnost na schůzce nutná, trvejte jen na jasně ohraničeném časovém úseku, ve kterém se bude řešit agenda, která s vámi přímo souvisí. 

Neumíte přiznat chybu 

Všichni chybujeme. Hodně lidí má však tendenci svalovat vinu na druhé. Takovému přístupu by se měli programátoři vyhnout obloukem. Pokud uděláte chybu, akceptujte to a hledejte řešení – a za řešení se nepovažuje hodit to na někoho jiného. Týmlídr by si také měl uvědomit, že odpovídá za členy týmu a jejich práci.  

Máte špatný odhad 

Na začátku každého projektu, ať už malého, nebo rozsáhlého, musíte odhadnout, kolik času a zdrojů bude na dokončení potřeba. Pokud nemáte dobrý odhad, bude celý proces vývoje mnohem náročnější. 

Copy – paste 

A jsme asi u té největší chyby, které se programátoři dopouštějí. Souvisí s řešením problémů. Řada lidí postupuje tak, že na fóru položí otázku, a jakmile se objeví nějaké řešení, zkopírují jej bezmyšlenkovitě do svého programu. Onen problém to možná vyřeší, ale programátor si z toho vlastně nic neodnese, nepoučí se. Až se se stejnou situací zase setká, nezbude mu nic jiného než se zase uchýlit k metodě copy – paste.  

 

Pro Andrew Paulsen: M.Benešovská

Photo credit: Canva

<<<Na všechny články